Alfa kurz – Spätná väzba

Spätnú väzbu z Alfa kurzu môžeš napísať – TU

Cena kurzu: Kurz je zadarmo. Našu činnosť môžete podporiť formou finančného daru: IBAN SK79 0200 0000 0030 9583 6751. Pri uhradení finančného daru, prosíme do kolónky pre prijímateľa uviesť „DAR„. Za vašu štedrosť ĎAKUJEME.

Pre viac informácii kontaktujte: gabika.novakova@alfakurzy.sk