Registrácia – online Alfa kurz pre mladých

Alfa kurz má 10 stretnutí + 1 Alfa deň, 1x v týždni. 
Začíname 4.2.2022piatok od 19.45 – 21.15.
Kurz sa uskutoční online na platforme ZOOM
Cena kurzu: Kurz je zadarmo. Našu činnosť môžete podporiť formou finančného daru: IBAN SK07 7500 0000 0040 2430 0321

REGISTRÁCIA – TU

Pre viac informácii kontaktujte: gabika.novakova@alfakurzy.sk