Alfa kurzy

Alfa kurz pre mladých

Alfa kurz pre mladých je otvorenou platformou, kde všetci mladí ľudia (14-25 rokov) nájdu svoje miesto a pocítia ozajstné prijatie. Sú pozvaní zapojiť sa do spoločných rozhovorov o živote, viere a Ježišovi. Séria obsahuje 12 videoprednášok (dĺžka jednej časti je 20-25 min) plných rozhovorov, pútavých príbehov a animácií, v ktorých mladí ľudia hľadajú odpovede týkajúce sa zmyslu života a princípov kresťanskej viery. Moderne a veľakrát i humorne spracované videá zrozumiteľným spôsobom vtiahnu účastníka do témy, motivujú hlbšie sa zamyslieť a zároveň vytvárajú priestor pre ďalšiu diskusiu v skupinách. Kurz trvá 8-10 týždňov vrátane spoločného Alfa víkendu. 

Alfa kurz pre dospelých

Alfa kurz pre dospelých (18+) je predovšetkým miestom prijatia. Je určený tým, ktorí chcú prehodnotiť svoj život, nájsť koreň svojich problémov či objaviť miesto, kde psychicky zregenerujú. Kurz trvá 11 týždňov a obsahuje 15 zaujímavých videoprednášok, ktoré hľadajú odpovede na základné otázky týkajúce sa kresťanskej viery. Séria Alfa filmov je pútavá a svojím obsahom i formou navrhnutá pre dnešné publikum. Epizódy obsahujú inšpiratívne príbehy a rozhovory s ľuďmi z celého sveta a sú tiež spestrené zaujímavou animáciou.

Témy jednotlivých stretnutí

Niektoré témy stretnutí môžu byť zlúčené vzhľadom k charakteru Alfa kurzu.

Ide v živote ešte o niečo viac?

Kto je Ježiš Kristus?

Prečo Ježiš zomrel?

Ako si byť istý svojou vierou?

Prečo a ako sa modliť?

Prečo a ako čítať Bibliu?

Kto je to Duch Svätý?

Ako koná Duch Svätý?

Ako môžem byť naplnený Duchom Svätým?

Ako môžem prežiť čo najlepšie zvyšok života?

Ako odolať zlému?

Prečo a ako hovoriť s inými o viere?

Uzdravuje Boh aj dnes?

A čo cirkev?