ČO JE ALFA KURZ?

Alfa kurz je otvorenou šancou pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť svoju kresťanskú vieru. Stretnutia na Alfa kurze predstavujú spoločné hľadanie odpovedí na otázky, ktoré má každý z nás. Séria prednášok otvára témy týkajúce sa kresťanskej viery a ponúka podnety i priestor pre diskusiu účastníkov. 


AKO PREBIEHA ALFA KURZ?

POHOSTENIE

Či sa priatelia zídu okolo bohato prestretého stola alebo len pri šálke kávy či zákusku, jedlo ľudí spája. Podobne je to aj na Alfe. Alfa stretnutie začína vždy občerstvením, kedy sa vytvára skvelá príležitosť zoznámiť sa a nadviazať nové priateľstvá.   

SLOVO – PREDNÁŠKA

Prednášky sú navrhnuté tak, aby zaujali a inšpirovali k diskusii. Trvajú približne 30 minút a zaoberajú sa dôležitými princípmi kresťanskej viery. Postupne odhaľujú základné pravdy kresťanstva a odpovedajú na otázky: Kto je Ježiš?, Ako veriť?, Prečo sa modliť?, Ako nás Boh vedie? …a na mnohé ďalšie.  

DISKUSIA

Jedna z najdôležitejších častí každej Alfy je príležitosť podeliť sa o myšlienky a postrehy týkajúce sa témy a diskutovať o tom v malej skupine. Nemusíte povedať nič a nie je nič, čo by ste povedať nemohli. Je to príležitosť počúvať iných a prispieť svojím vlastným úprimným názorom do debaty v priateľskom a otvorenom prostredí.