Online Alfa

V čase pandémie, kedy nie sú povolené verejné zhromaždenia, sa Online Alfa stala výborným nástrojom na šírenie Evanjelia a účinným prostriedkom v boji proti izolácii. Online Alfa je skvelou príležitosťou osloviť členov rodiny, priateľov či kolegov, ktorí si kladú základné životné otázky a hľadajú zmysel a naplnenie svojho života. Zároveň je vhodnou alternatívou pre tých, ktorí by do kostola nikdy neprišli. Online Alfa je jedinečnou možnosťou zúčastniť sa kurzu v pohodlí domova. Kurz prebieha na online ZOOM platforme, štruktúrou sa však podobá prezenčnej forme stretnutí. Súčasťou každého online stretnutia sú inšpiratívne videoprednášky, svedectvá a diskusia v malých skupinách. Kurz trvá 13 týždňov a usporadúvame ho 2x do roka, so začiatkom v januári a septembri. 

Povedali o online kurze

Veľmi mi pomohol. Úžasné živé stretnutie. Priblížila som sa viac k Bohu. Ste úžasní. (Miška)

Zatúžil som po hlbšom a úprimnejšom vzťahu s Bohom. (Vlado)

Prehĺbil môj vzťah s Bohom, nasmeroval ma bližšie k Nemu, vzbudil vo mne túžbu rásť v konaní
dobra a slúžiť iným. (Monika)

Držal ma nad vodou v čase homeoffice (korona pandémie) a vytvoril a aj posilnil duchovné priateľstvá. Ukázal mi krásne svedectvá, posilnil vieru a primel späť k modlitbe a dôvere v Boha, že sa o mňa vždy postará a chráni ma. Ďakujem veľmi pekne. (Alenka)

Pomohlo mi napr. zdieľať sa o Bohu s inými ľuďmi a aj mám väčšiu odvahu hovoriť o ňom druhým ľudom.
  (Jaro)